Viešbučio gyventojams automobilių stovėjimo aikštelė priešais viešbutį bei šalia, esančioje stovėjimo aikštelėje yra nemokama. Dėl nemokamos stovėjimo vietos automobiliui, prašome kreiptis į administratorių. Administratorius nurodys, kurios vietos yra nemokamos viešbučio gyventojams, nes dalis automobilių stovėjimo aikštelės yra apmokestinta miesto tarybos sprendimu.
Stovėjimo aikštelė yra stebima vaizdo kameromis, bet viešbutis neatsako už viešbučio stovėjimo aikštelėje laikomas svečių mašinas.